Dankbaarheid op de werkvloer

Dankbaarheid is een thema dat verbindt. Dankbaarheid is de universele taal van het hart. Een dankbare blik zegt meer dan duizend woorden. Een kopje koffie met daarop schuim in de vorm van een hartje is een simpele manier waardoor de koffie net iets lekkerder smaakt.

Deze taal geldt zeker ook op de werkvloer. Juist op de werkvloer is het van belang dat we samenwerken. Het in teamverband volgen van een workshop met als thema dankbaarheid is een manier om medewerkers bewuster met elkaar te laten samenwerken. Het vraagt bereidheid om je kwetsbaar op te stellen. Maar wat je hier voor terug krijgt is verbinding en samenwerking.

Wij als Zussenhart kunnen workshops om maat verzorgen of langere trajecten waarbij we verschillende coachstijlen combineren. Te denken valt aan een plenaire sessie en individuele sessies. We noemen dit dan een dankbaarheidsreis.

Al onze diensten stemmen we uiteraard af op de wensen en mogelijkheden en hiermee combineren wij onze unieke manier van inspireren.

Testimonial

“Het team waarvan ik leidinggevende ben heeft al langere tijd geen echte verbinding meer met elkaar. Ze luisteren niet meer naar elkaar en verwijten elkaar van alles. Toen Brenda sprak over de missie van Zussenhart, wist ik meteen dit gaat mijn team helpen. We hebben meerdere workshops gevolgd en individuele sessies waar nodig. Het heeft mijn team weer in verbinding gebracht, door zoiets ogenschijnlijk simpels als dankbaarheid. Dankjewel zussen.” – Egbert

Wat kunnen we voor jou op de werkvloer betekenen?